keyvisualHome
Nieuws
Abbenbroek
Bestuur
Sponsors
FOTO'S 2019
Rondemiss 2019
Koppeltijdrit 2019
UITSLAGEN KTR
STARTLIJST KTR 2019
Wedstrijdreglement
BELANGRIJK
Categorie
Bonificaties
Transponder
39e RABO Wielerronde
Dikke Banden Race
Parcours
Archief
Gastenboek
Links 

 

 

STICHTING WIELERRONDE VAN ABBENBROEK          
           
** WEDSTRIJDREGLEMENT KOPPELTIJDRIT 13 JULI 2019 **        
           
Welkom bij de koppeltijdrit op zaterdag 13 JULI 2019 in Abbenbroek.          
Maximaal aantal koppels: 200          
           
Kleed- & Doucheruimte:          
Kleed- en doucheruimte bij voetbalvereniging Abbenbroek (100 meter na de start).        
Bij het betreden of verlaten van het voetbalterrein altijd achter de dranghekken langs i.v.m. deelnemers     
op het parcours.          
           
Rugnummers en transponders afhalen          
Dit kan op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 21:00 uur op het Bleekveld.          
Ook op vrijdagmiddag en avond van 16.00 uur tot ca. 22.00 uur op de Lange Boomgaard 17 te Abbenbroek.      
           
Tijdwaarneming:          
Zoals voorgaande jaren wordt er weer met een chip (transponder) gereden.          
Alleen de deelnemer dient de transponder op zijn fiets te bevestigen.          
De deelnemer krijgt tevens een rugnummer welke hij goed zichtbaar aan de linker kant moet dragen.    
De gangmaker helpt alleen zijn maat om een zo'n goed mogelijke tijd te laten rijden.        
De gangmaker krijgt geen transponder en ook geen rugnummer.          
De gangmaker mag altijd (bijv. bij pech) zijn wiel afstaan aan de deelnemer.          
Let op dat dan wel de transponder ook wordt overgezet anders wordt uw tijd niet geregistreerd.      
Bij het inrijden met de transponder BESLIST NIET over de finishmatten rijden omdat computer dan     
vervolgens geen verdere tijden meer kan registreren en dus uitsluiting tot gevolg heeft.        
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste montage van de transponder, bij onjuiste      
montage kan de registratie van de gereden tijd wellicht niet plaatsvinden.          
Aan het eind van uw rit dient u de transponder direct in te leveren bij de inschrijfbalie         
omdat u anders een bedrag van € 30 moet betalen hetgeen wij aan de leverancier moeten betalen.    
           
LET GOED OP:          
De normale verkeersregels zijn van toepassing. De wegen zijn zoveel mogelijk vrijgemaakt doch incidenteel    
kan er verkeer volgens de normale verkeersregels langskomen.          
Blijf ten allen tijde heel goed uitkijken. Blijf zoveel mogelijk rechts rijden.        
Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico.          
Houd de weg vrij vooral bij de start voor startende en doorkomende renners.          
Let goed op uw fiets, laat deze nooit (ook niet voor korte tijd) onbeheerd ergens staan.        
Helaas zijn er onsportieve lieden die hier op uit zijn!!!          
Indien de tijdrit niet uitgereden wordt, dient men direct na het staken van de rit zich af te melden      
bij de jurybus aan de finish.          
Het zg stayeren is niet toegestaan. Indien je ingehaald bent dien je minstens 10 meter afstand te houden.    
           
Categorieën en eindprijzen:          
categorie 1 rijden 1 ronde; er zijn 6 prijzen beschikbaar          
jeugd, jongens KNWU cat. 0 t/m 4 2008 - 2013 en meisjes KNWU cat. 0 t/m 5 2007 - 2013     
categorie 2 rijden 2 ronden; er zijn 6 prijzen beschikbaar          
jeugd, jongens KNWU cat. 5 t/m 7 2005 - 2007 en meisjes KNWU cat. 6 t/m 7 2005 - 2007     
categorie 3 rijden 3 ronden; er zijn 3 prijzen beschikbaar          
nieuwelingen/junioren jongens 2001 - 2004          
categorie 4 rijden 3 ronden; er zijn 3 prijzen beschikbaar          
nieuwelingen/junioren meisjes 2001 - 2004          
categorie 5 rijden 3 ronden; er zijn 5 prijzen beschikbaar          
dames, tot en met 2000          
categorie 6 rijden 3 ronden; er zijn 5 prijzen beschikbaar          
heren, tot en met 2000          
categorie 7 rijden 2 ronden; er zijn 5 prijzen beschikbaar          
heren, dames, jongens en meisjes alle leeftijden ID-Cycling          
           
voor de snelste (netto) tijd (zonder bonificatie) over 3 ronden is er de wisselbeker         
zowel voor de volledige herenkoppels als voor de volledige dameskoppels..        
           
Inschrijven:          
Inschrijven via de website: www.wielerrondevanabbenbroek.nl          
Inschrijving is pas definitief als de betaling van het inschrijfgeld binnen is op           
Ibannummer NL41 RABO 0375924175 ten name van de penningmeester van de Wielerronde van Abbenbroek.  

Voor vragen over de koppeltijdrit kunt u contact opnemen met Piet van Hulst email:

koppeltijdrit-abbenbroek@hotmail.com

   
Het inschrijfgeld voor de heren en dames is bij voorinschrijving € 22,50 per koppel.        
Jongens en meisjes categorie 1 tot en met 4 is dit € 12,50 per koppel.          
Bij daginschrijving (alleen als aantal inschrijvingen dit nog toelaat) alsmede bij niet tijdig betalen volgt     
€ 2,50 toeslag.          
           
Bonificatiesysteem          
Het bonificatiesysteem, waarbij men een aantal seconden bonificatie krijgt welke van de totaaltijd wordt    
afgetrokken, wordt bepaald door het jaar waarin men is geboren.          
In het aparte bonificatieoverzicht staan de exacte bonificaties vermeld welke zullen worden gehanteerd.    
Tip: Door het bonificatiesysteem is het aan te bevelen het jongste kind of de oudste senior als      
deelnemer in te schrijven daar zij de meeste bonificatie-seconden krijgen toegekend.        
           
Uitslag:          
De gereden tijd verminderd met de bonificatietijd is beslissend voor de uitslag.          
Bij gelijk eindigen dan is degene die de werkelijk snelste tijd heeft gereden beslissend.        
Is ook dit gelijk dan volgt loting.          
Binnen kwartier na finish van de laatste deelnemer zal de prijsuitreiking plaatsvinden        
nabij de finish cq horecaplein op de Ring.          
De complete uitslag zal binnen een uur worden gepubliceerd op de website.          
Over de uitslag valt niet te corresponderen.          
           
Start:          
Gestart wordt tegenover het Cafe Oudeland aan de Gemeenlandsedijk Noord om precies         
17.01 met startnummer 1. Vervolgens zal elke minuut een koppel vertrekken met         
opvolgende nummers.          
Rijders die te laat op de startplaats arriveren krijgen geen tijdcompensatie.          
Men is zelf verantwoordelijk om tijdig op de startplaats aanwezig te zijn.          
De startlijst met starttijden zullen vanaf zondagavond 8 juli op de website worden gepubliceerd.      
Het laatste koppel start om 20.20 uur bij 200 deelnemers. Bij minder deelnemers zal dit        
tijdstip vroeger zijn. Er zullen maximaal 200 koppels worden toegelaten.          
           
Route:          
De route is per ronde 8,8 km. Bij zoveel mogelijk kruisingen of waar van richting veranderd         
moet worden staan verkeersregelaars.          
           
Parcours:          
Start is tegenover Cafe Oudeland aan de Gemeenlandsedijk Noord, vervolgens linksaf         
Oudelandsedijk - rechtsaf Moerseweg - linksaf Hilseweg - rechtsaf Groeneweg -        
linksaf Katerwaalsedijk - linksaf Oude Waaldijk - rechtsaf Oudelandsedijk -          
rechtdoor Gemeenlandsedijk Zuid - finish.          
           
Helm          
Zowel de deelnemer als de gangmaker zijn verplicht een helm te dragen tijdens hun rit.        
           
Fiets          
Alleen racefietsen en/of tourfietsen zijn toegestaan welke niet gemotoriseerd zijn aangedreven.      
Dus zg e-bikes zijn niet toegestaan. Ook ligfietsen zijn niet toegestaan.          
           
           
Leeftijd gangmaker          
De gangmaker dient dit kalenderjaar minimaal de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt.        
           
Overig:          
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.          
Maximaal 200 koppels worden toegelaten.          
De jury is bevoegd de geboortedata te controleren.          
Deelnemers vrijwaren de organisatie van elke aansprakelijkheid, deelnemers blijven te allen tijde      
zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en rijden op eigen risico.          
           
Bij (dreigend) noodweer kan de wedstrijdleiding helaas moeten besluiten de wedstrijd te staken.      
Helaas zal dan geen restitutie van het inschrijfgeld kunnen plaatsvinden.          
           
Elke deelnemer gaat akkoord dat de organisatie foto's maakt en publiceert op haar website.      

 

Foto/Video:

Privacywet (AVG), Algemene Verordening Gegevensbescherming 25-05-2018.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze EU-privacyverordening regelt onder meer de omgang met persoonsgegevens en geldt zowel voor publieke als private toepassingen.

Tijdens ons jaarlijks evenement, de wielerronde van Abbenbroek kunnen er foto’s en/of videomateriaal gemaakt worden door de organisatie en/of derden. Door u in te schrijven en  deel te nemen aan de Koppeltijdrit  stemt u hier mee in. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en voorzien van Copyright.

 

 


 

 

 

 

Top
© 2019/2020 All Rights Reserved Stichting wielerronde van Abbenbroek